Thứ Năm, tháng 3 28, 2024

* Hoa màu vàng

 Trước cửa nhà em 
cụm hoa vàng,
Sáng, trưa, chiều, tối, 
cứ trông sang,
Đi về khác thức 
dầu chung lối,
…chẳng thấy nàng 
đâu 
rũ hoa tàn…
Ảnh fb bxl 

Em đã về đâu 
lối hoa vàng,
Đường xưa vẫn thế 
nẻo hồng hoan?
Tìm trong nhận thức 
hay tưởng thức,
Mỉa mai duyên 
như thể võ vàng?

Google dịch:

In front of my house
yellow flower clusters,
Morning noon afternoon evening,
keep looking,
Go back to another consciousness
despite being on the same path,
…didn't see her
where
wilted flowers...

Where have you been?
golden flower path,
The old road is still the same
The path of joy?
Find in awareness
or imagination,
Ironic charm
like martial arts gold?