Thứ Bảy, tháng 2 24, 2024

* Giọt sương

Cảng hàng không vắng 
sáng nay,
Đỉnh núi Bà Hoả (*) 
mù mây tràn giăng.
Tiết Nguyên Tiêu 
xuân vừa sang,
Tách cà phê đắng 
miên man nhớ người.
Cứ đi về 
trong thảnh thơi,
Lãng du viễn xứ 
với trời lãng du.
Giọt sương trên lá…
ngàn thu…
Ảnh fb bxl

(*) Tên ngọn núi trong thành phố Quy Nhơn.

Google dịch:

The airport was empty this morning.
The top of Ba Hoa mountain (*) is filled with clouds.
Tiet Nguyen Tieu, spring has just arrived.
A bitter cup of coffee reminds me of people forever.
Just go home and relax,
Wandering far away from the land and wandering heaven.
Morning dew on leaves... thousands of autumn...

(*) Name of the mountain in Quy Nhon city.