Thứ Ba, tháng 8 18, 2015

* Buồn em

buồn em
chưa tuổi đã già,
chưa tươi đã héo,
chưa hoa đã tàn.
Ảnh Google
buồn em
ôi một đóa lan,
sớm khoe hương sắc,
võ vàng sắc hương.
buồn em
cô gái Việt thương..
năm châu in dấu
chân vương nợ trần.
buồn em
bước những phân vân,
mây trôi gió giật
một thân lỡ làng.
buồn em
giữa nắng chang chang,
dưới mưa chẳng ngại,
bẽ bàng tình chung...
buồn em
choáng váng ...mông lung !
ôm tay mình gối
điên khùng niềm riêng...