Thứ Bảy, tháng 8 29, 2015

* Vừa về

Vừa về
em vội bước đi,
Chắc quên cái gói
chẳng gì thiết tha.
Ảnh Google
Chỉ cười và
hôn qua loa,
Tệ ơi là tệ
lại...ta đau lòng.
Em ơi
chút nữa được không !
Cái anh này thiệt...
cái mông mới nhồi.
Lỡ có hư
bồi thường thôi,
Của anh...không phải
của người ngoài kia.
Thì ra
có kẻ đợi kìa,
Trông sang trọng lắm
mép ria râu đầy.
Lại đại gia
bao nữa rồi,
Đi đi em nhé...
khựng hoài làm chi.
Già này
phải đầu hàng ngay,
Không còn như thuở
đêm ngày bảy ba.
Bó tay thua
chịu rồi mà !