Thứ Ba, tháng 8 25, 2015

* Chưa về em lại ra đi 2

Chưa về
em lại ra đi,
Đường mưa trơn ướt 
tội gì chớ em.
Ảnh fb. Đinh Văn Quế
Còn đây mà
một con tim !
Vẫn riêng em đó
đừng tìm đâu xa.
Tuy ở anh
không gấm hoa,
Nhưng là một cõi
không xa tình người.
Yêu em
chỉ có em thôi,
Ngoài kia giông gió
bao đời tối tăm.
Trông bóng em
trong lặng câm...
Ta buồn như đã
nhiều năm tháng buồn.
Em đi
mưa vẫn còn tuông,
Ta còn thời khắc
dạo đàn đơn côi.
Thế thôi
biết... đã đi rồi...