Thứ Năm, tháng 8 06, 2015

* Ốm

Ngày ta ốm
nằm queo con vện đói,
Im lìm co
quạnh vắng một vùng quanh,
Ảnh Google.
Không bận tâm
ai lên tiếng tìm thăm,
Sao mà sướng
cái thân này... thật nhỉ?
Đêm ta ốm
cũng chẳng ai lưu ý,
Còn chút buồn
như năm tháng thoáng qua,
Khác gì đâu
tình đó... chết trong ta,
Thêm lần nữa...
khác gì đâu... cái lệ !
Ốm dây dưa
trông người ta thật tệ !