Thứ Tư, tháng 8 19, 2015

* Học chi

Lục tuần vụng về
lượm thượm,
Vẫn còn
đến lớp ê a...
Lý thuyết,
thực hành chưa đúng,
Nhiêu khê, lúng túng
trả bài.
Ảnh Google
Cô đưa yêu cầu
cao quá,
Tôi quên
mười hai một tá,
Cô cười ...
việc ấy đúng không !
Này này
lòng vòng lỡ dỡ!

Quên đi...
những gì trong vở!
Điểm này
cô cho ghi nhớ,
Nhưng còn điều khác
chưa xong,
Hẹn riêng cuối tuần
trả nốt !

Tôi khờ
mình sao dại dột,
Ham gì học nữa
làm chi,
Sức người
đến khi đã cạn,
Học chi lạng quạng
khổ thân.

Thiện căn...
mỗi người một khác,
Phong trần...
tôi đeo tràng hạt,
Những mong
hạnh phúc ngày sau,
Khấn câu...
mái đầu điểm bạc...