Thứ Năm, tháng 8 13, 2015

* Cánh diều

Chia sẻ với anh Lê Khánh Luận trên trang mạng Hương Xưa.

Cữu Long chín cửa
tràn nước đục,
Biến Đông dậy sóng
giữ giòng trong.
Ảnh Hương Xưa.org

Dẫu đi đâu
vẫn cứ mong,
Ngày về quê cũ
cho lòng rộn vui.
Tuổi thơ
vi vút cánh diều,
Chiều lên động cát
tối vùi chờ trăng....
Đêm nao
vắng bóng chị Hằng,
Tôi về
tắt nốt đèn trong phòng mình.
Rõ là tôi...
đã si tình,
Ánh trăng năm đó
mang hình cánh cung.
Bóng diều ...
ẩn hiện dưới trăng,
Nương cơn gió lớn
vướng căng thẳng đời.
Thuyền con
theo sóng ra khơi...