Chủ Nhật, tháng 8 09, 2015

* Nổi trôi

Chia sẻ trên fb cùng quý anh
Đinh Văn Quế và Nguyễn Đình Thụy 
Anh Quế trên fb.
Vũ trụ 
bao la rộng,
Đất nước 
mênh mông dài,
Anh Thuy trên fb.
Ta không chốn 
nghỉ ngơi,
Thật khó 
thân là người!
Quê hương 
còn trăm họ,
Nhân loại 
bảy tỷ rồi,
Ta 
còn mãi lẻ loi,
Trong 
cuộc đời nổi trôi.
Lên non tìm
sao rụng,
Qua sông
nhỡ chuyến đò,
Lời kinh
bao năm tụng,
Rồi... cuộc tình
như thơ.
Mây nước
trôi hững hờ,
Có yên
đời bơ vơ !.