Thứ Hai, tháng 8 03, 2015

* Tháng 8

Melbourne tháng tám
cuối đông,
Còn gay gắt lạnh,
mênh mông sương mù.

Ảnh Westgate,Melbourne,Google.
Quy Nhơn chợt nhớ
vào thu,
Gió Nam đưa thấp
mây mù sớm mai.
Xe qua
Westgate chiều nay,
Có người dừng
điểm cao này nhìn sông.
Một đầm Thị Nại
xanh trong,
Thuyền câu nghẽn lối
dám không xa bờ...!
Tháng tám
viết tiếp bài thơ,
Khúc lạnh khúc nóng
vật vờ nước trôi.
Biển Đông-Nam cực
xa xôi...
Người buồn chắc cũng
nhớ tôi phải mà.