Thứ Sáu, tháng 8 21, 2015

* Chưa về em lại ra đi...

Chưa về...
em lại ra đi !
Tình ơi,
như thể nghĩa gì vậy em !
Bao năm anh cố
nhắn tìm,
Lạnh đông vừa dịu
ấm êm nơi này.

Ảnh fb Cao Văn Tam
Chưa về,
em lại đi ngay,
Còn chưa kịp thấy
tháng ngày chờ mong !
Tuy cười
mà lệ trong lòng,
Tuy vui mà héo
nên giòng buồn thơ.
Lại ra đi
lại ơ thờ,
Ơi trời ,
tình ái.. ai ngờ...
đầy vơi.

Thôi hãy cho
tôi là người,
Vô tâm vô cảm
vô thời vô gian.
Không gì đâu
địa hay đàng,
Sớm bên trà cúc
chiều vàng có thơ.
Nhớ em
tôi sống vật vờ...
Như thân tầm gởi
bên bờ tình tan.

Cần chi đâu
địa hay đàng...