Thứ Sáu, tháng 8 28, 2015

* Mùa tưởng nhớ

Rằm tháng bảy
đông phương
lễ Vu lan hiếu Mẹ.
Tuần đầu tháng chín
phương tây có ngày chủ nhật
nhớ ơn Cha.
Ảnh facebook.
Lịch năm nay
"Ngày"-"Lễ" chẳng xa,
Đông Tây như hội
một nhà hiệp chung.
Trời mênh mông
đất khôn cùng.
Thân người hiện hữu
giữa vùng thế gian.
Là của Mẹ
chín tháng cưu mang,
Của Cha dưỡng dục
lập đàng truyền tông.
Nhân duyên
trong cuộc tình trần,
Cùng nhau hóa giải
kiếp phần chúng sanh.
Yên vui
trong đạo gia đình,
Ân trên huệ dưới
an bình phúc thay.
Ngày qua ngày
bóng chim bay,
Yêu kính cha mẹ
tựa ...đếm cây trên rừng...
Khỏe, tuổi cao
con cháu mừng...
Đại dương bao giọt
chưa từng sánh qua.
Như đất trời,
lòng Mẹ Cha...
Đức nhân làm trọng
dạy ta nên người.
Cha mình
nay... hai năm vắng rồi,
Hiền nhân ân Mẹ
với đời chúng con.
Thời gian
thể chất hao mòn,
Tình thương vô lượng
sắt son nương nhờ.