Thứ Năm, tháng 9 14, 2017

* Hoa bùm bụp

Bồn bồn,bùm bụp...(*)
loài hoa,
Ngày thơ tuổi dại
âu lo chưa từng.
 Ảnh fb hoa bùm bụp.

Dốc cao bùm bụp
vui chung,
Rập sáo, đuổi bướm,
bẩy dông, bắt chuồn.
Tiếng bùm bụp
sao dễ thương !
Bên phía con gái ...
anh thường ngó qua.
Bàn tay bên bụp
như xoa,
Thanh âm nhỏ nhẹ
thoảng qua phía này.
Nâng chùm bùm bụp
đong đầy,
Em nhanh câu chuyện
cái này giao anh!
Lặng nhìn em
rồi ngó quanh...
Anh đem kết một chuỗi lành
em đeo.
Tặng em đôi xiến hoa leo,
Trăng trắng tim tím
gieo neo ngữ tình.
Vui nhìn đôi mắt
thật xinh,
Không ai biết ý
chúng mình đón đưa.
Thời gian như
bóng thoi qua,
Thời gian cũng đã
phủ che thác ghềnh.
Em đi
đường ấy một mình,
Có bao giờ nhớ
chút tình năm xưa.
Bên lùm bùm bụp
nắng trưa...
Tiếng kêu bùm bụp
đủ vừa mến nhau...
Phấn bùm bụp
như đổi màu !
Trái mùa nở sớm
nỗi sầu riêng mang...
Hôm nay
về lại thăm làng,
Hoa bùm bụp trổ
xốn xang trong lòng .
Bụi mưa xuyên ướt
mắt trong ...

(*) Bồn bồn, bùm bụp cùng một giống cây ,tên gọi có khác tùy theo địa phương.