Thứ Sáu, tháng 9 29, 2017

* Tháng 9 Melbourne (5)

Mebourne trở lạnh
hôm nay,
Mù sương giăng kín
đầy mây lưng trời.
Ảnh fb. Lễ hội hoa anh đào Melbourne. 
Vội vả
thêm áo vào người,
Nỉ, len, vải...đã
xếp rồi tháng qua.
Trời đang xuân
muôn sắc hoa,
Nắng vàng đùa cợt
những tòa lộ thiên.
Không gian bóng hợp
như Thiền,
Phút giây hoán vị
một miền nổi trôi.
Lạnh tôi
se thắt lòng rồi,
Lạnh người tôi biết
ngậm ngùi vì đâu!
Đã từng ngắm
ánh mưa Ngâu!
Thả buồn buông chảy
qua cầu Ngân giang.
Em từ ...
một bước lỡ làng,
Thôi mơ dẫu chỉ
võ vàn ... mơ thôi.
Đời rồi
một kiếp đơn côi,
Có xuân cũng vậy
đông rồi cũng xong!
Melbourne
trời ít ngày trong,
Cực Nam thời tiết
một vùng không may...
Mưa lay bay
bụi loay quay!