Chủ Nhật, tháng 9 03, 2017

* Tôi nghe

Tôi nghe nhồn nhột
trong tim,
Không vì nghẽn mạch
stent đã cài.(*)
Ảnh fb RFI.
Tôi nghe
văng vẳng bên tai,
Lời nghìn năm gọi
nguy ngoài biên cương.
Tôi nghe
dòng chảy lạ thường,
Máu tuôn
từ khắp mười phương quê nhà.
Giặc Tàu
xâm lược nước ta !
Rồi...đây!... lửa đạn
phố nhà tan hoang.
Tôi nghe
sôi sục căm hờn !
Trào dâng, bừng cháy
nung gan Bạch Đằng.
Trông về
ánh đuốc Chi Lăng,
Mà nghe trống giục
thúc quân Ngọc Hồi.
Bao phen
Hán tặc tả tơi,
Vẫn chưa
bỏ mộng cướp hoài Việt Nam.
Tôi nghe
sức nóng lan tràn...
Triệu người như một
quyết làm sử sanh.
Đánh cho Tàu Cộng tan tành!
Trận này, trận nữa,
muôn năm, muôn đời...
Còn "nhóm bốn triệu" đâu rồi !
Có cùng xung trận
hiệp lời nước non.
...hay "Thành Đô" vẫn keo sơn ?
Lợi danh quên... tủi,
nhục, hờn, vong, nô.
Tôi nghe
tiếng thét Cơ Đồ
Tiếng gầm Thần Nỏ
lập mồ Hán gian...
Tôi nghe vận nước huy hoàng,
Khi
toàn dân tộc không còn rẽ chia.
Vì dân sinh vì tự do,
Đó là sức mạnh
vượt qua nguy nàn.
Lòng người thoát cảnh hoang man,
Tin vào dân chủ sẵn sàng hy sinh.
Quên mình, quên cả tử sinh !


(*) stent là cái ống ngắn như một lò xo bằng kim loại không rỉ sét để nâng thành mạch bị nghẽn trong tim giúp cho máu lưu thông đủ để tim hoạt động đều.