Thứ Ba, tháng 9 12, 2017

* Tháng 9 Quy Nhơn (3)

Đầu thu
sức nóng còn oi,
Còn rang hưng hức
còn tôi bên hồ.
Ảnh bxl hồ sinh thái Thị Nại .
Đợi người
nguyên kiếp u mê,
Đừng xa tôi nữa !
thu hề tinh khôi
Nhìn trời
xanh bóng lòng trời,
Tìm đâu ra bóng
em tôi vô tình...
Dẫu sao cũng đã
không thành!