Thứ Hai, tháng 9 18, 2017

* Tháng 9 Quy Nhơn (5)

Quy Nhơn rồi...đã...
bao lần,
Bùi ngùi tựa cửa
xa gần Mẹ tôi!
Ảnh bxl fb.
Con lại đi
như chim trời,
Xứ người:
Tây, Bắc,
Đông rồi về Nam.
Xa quê
ai nỡ đành cam,
Mưu sinh lưu lạc
Từ Đàm vấn tâm.
Quê hương
nỗi nhớ âm thầm,
Trong hồn canh cánh
dư âm biển trời.
Tầm mãi xa
nhìn mãi khơi,
Quy Nhơn tháng 9
đôi lời chia tay...
Xuân này
con sẽ về đây...
Bên Mẹ ngày Tết
hương đầy dâng Cha!
Quy Nhơn
tình nghĩa đậm đà...