Thứ Tư, tháng 9 27, 2017

* Tháng 9 Melbourne (3)

Ở đây
xuân chỉ vậy!
Hoa và
nắng ấm thôi,
Ảnh fb. bxl.
Sau giá lạnh tơi bời,

dịch cúm rợn người,
Bình yên về
nơi nơi,
Thư thái chút
thế rồi...
Vùi quên
trong bận rộn !

Cuộc đời
như trái độn,
Gió xuân
hiền hôm nay,
Hoa tan tác
từng ngày,
Có người buồn
trông mây,
Thấp thoáng
bóng hàng cây,
Nhụy phấn hoa
bay bay,
Như âm thầm
lất lây...