Thứ Ba, tháng 9 12, 2017

* Tháng 9 Quy Nhơn (2)

Chúng mình này !
tóc đã thưa,
Răng còn dăm chiếc
lợi thừa trống không.
Ảnh bxl Cafe Du lịch Qnhon.

Những đường thẳng
đã hoá cong...
Cafe sáng nhắc
chuyện lòng năm nao!
Ngắm ba đào...
Trải ba đào!
Nương dòng sóng đẩy
ngả nhào... mà vui!
Nắng có cao
...cũng về chiều.
Phút giây tao ngộ
càng nhiều nhớ nhung...