Thứ Sáu, tháng 9 22, 2017

* Chiếc xe tôi

Chiếc xe mới
hai mươi năm rồi cũng cũ,
Mình mới sinh
sáu bốn tuổi đủ gọi già,
Ảnh fb. bxl.

Cũ hay già
khái niệm số đếm bởi người ra,
Luật tạo hoá chẳng là chi ...
đành chịu!
Nếu thời gian
không sắc màu và vô vị,
Sao chúng sinh
bị chi phối bởi vô thường!
Nếu tình yêu
không ràng buộc sợi vấn vương,
Thì nỗi khổ
sẽ không dồn vào thương nhớ!
Chiếc xe cũ
thời gian rồi vứt bỏ,
Người già đi
tình nghĩa có còn không!!!
Mỗi ngày qua
nuôi lớn một phân vân...
Cũ hay mới
cũng đều là cũ cả!
Cái thói quen
con người thường đề giá,
Cũ của người
kệ... là mới của tôi,
Cùng có nhau
cho vui vẻ cuộc đời,...