Thứ Tư, tháng 9 20, 2017

* Tháng 9 Melbourne (2)

Tôi về
cây tắc trái sai,
Bên hiên hoa dại
trổ đài ra hoa.
Ảnh bxl fb.
Melbourne xuân
thật rồi nha !
Chim reo nhành táo
gió hoà nắng mai!
Hỏi lòng mình
có nhớ ai ?
Còn trong giây phút
đoái hoài riêng tư...
Quy Nhơn hay Kangaru !
San Jose hay cả
sương mù Tây nguyên.
Mà sao đời lắm...
nợ duyên,
Dẫu bao lần đã
muộn phiền lánh xa.
Có gì mâu thuẫn
lòng ta!