Thứ Hai, tháng 9 11, 2017

* Tháng 9 Quy Nhơn (1)

Quy Nhơn đây !
Tôi lại về,
Một chiều thu sớm
nắng hề chưa phai.
Ảnh fb Khổng Xuân Hiền.
Còn ai trong
giấc mơ dài,
Sóng yên, gió nhẹ
nhạt phai dỗi hờn.

Quy Nhơn
tháng 9 tựu trường,
Sân còn bóng phượng
còn đường em tôi...
Còn chi đâu
giấc mộng dài...
Tâm hồn tẻ nhạt
nết ngoài đoan trang.