Thứ Năm, tháng 9 14, 2017

* Tháng 9 Quy Nhơn (4)

Cái riêng đáng ghét
của tôi,
... là cứ muốn nhắc cái
người không ưa!
Ảnh fb bxl. Hồ sinh thái Thị Nại Quynhon.

Vì đôi khi
kỷ niệm xưa,
Chợt đến những lúc
ủ ê trong lòng...
Nắng nóng khô cả
mưa dông,
Sao hong ráo được
lưng tròng mắt em !
Hồ xưa
đôi bóng trong đêm...
Sao khuya áy náy.
nỗi niềm cùng tôi.
Xa em
đã thật xa rồi!
Bên bờ hạnh phúc
có người tìm trăng.
Nhìn xuyên
bao lớp mây giăng...