Thứ Sáu, tháng 1 25, 2019

* Cũng vậy

Bên đây có
xanh vàng đỏ trắng,
Phía bên kia còn
hoen nắng dãi một màu,
Ảnh fb.bxl. Happy Reception.
Nói về
người có về đâu,
Đã đi
người mãi nhớ câu hẹn thề!

Đó đây
xứ sở của mê,
Của nhầm và lẫn
thập bề hoang mang.
Dẫu đời một bóng
lang thang,
Nhắc chi nữa để
lòng càng xót xa.

Đó đây
đâu cũng là nhà,
Của em của bạn
của ta đã từng.
Dòng Yarra
đoạn ngại ngùng,
Cận kề điệp khúc
cửa vùng Dockland.

Chợt buồn
nhớ đến sông Côn,
Mùa khô mùa ướt
có còn nước đâu.
Nước nguồn trên
đổ về đâu,
Để thuyền không bến
bên cầu xót xa.

Bên đây có
xanh vàng đỏ trắng,
Phía bên kia còn
hoen nắng dãi một màu,
Nói về
người có về đâu,
Đã đi
người mãi nhớ câu hẹn thề!