Thứ Bảy, tháng 1 19, 2019

* Vô gia cư

Giữa phồn vinh đô hội,
Còn lắm kẻ cô đơn,
Bơ vơ thất thỉu buồn,
Không nhà không bè bạn.
Ảnh fb.bxl.
Mai mặt trời có sáng,
Hay vẫn là đêm đen,
Kéo lê bên vệ đường,
Trông chờ chi với họ?

Những cuộc đời bỏ ngõ,
Hoang giá lòng tin yêu,
Chiều nay hay những chiều,
Dòng thời gian nghiệt ngã!

Trên đời nhiều chuyện lạ,
Dẫu xã hội công bằng,
Định chế đã văn minh,
Lo chu toàn mọi sự.

Nhưng mãi còn hệ lụy,
Hẳn là cái Nghiệp riêng!