Thứ Hai, tháng 1 28, 2019

* Nửa đêm

Nửa đêm thức giấc ngủ không yên,
Chẳng phải phiền lo đến bạc tiền,
Cũng chẳng có gì theo y lý,
Hẳn là thế sự mối oan khiêng!
Ảnh fb.
Nửa đêm lại thức chẳng nhớ ai,
Không biết vì sao lại tức cười,
Việc đời khi đúng khi không đúng,
Nghĩ thật quanh co giọng lưỡi người.

Nửa đêm thức giấc chỉ có tôi,
Đèn khuya facebook thử tìm người,
Bỗng lạc về đâu tôi nào biết,
Thiên đường nơi ấy lắm đười ươi.

Nửa đêm không ngủ cứ vẩn vơ,
Vẩn vơ vớ vẩn đến dật dờ,
Lại Tết rồi Xuân nhiều hoan tiệc,
Vò tay vỗ trán luận vầng thơ.

Chuyện nửa đêm nay như khác xưa,
Thời gian càng rõ những nghi ngờ,
Bản chất phơi bày loài bá đạo,
Dối gian xảo trá gấm hàng thưa!

Nửa đêm thức giấc chẳng ngủ yên,
Nhớ xưa quậy chút mệt ngơi liền,
Quái ác lúc này như không khỏe,
Thêm đằng ngữ ấy chẳng còn bên.

Nửa đêm lại thức chẳng chuyện ai,
Nên giấu nhưng thôi chỉ một người...