Thứ Ba, tháng 1 22, 2019

* Bức xúc

Có ai bảo tôi 
không biết yêu công bằng xã hội, 
không biết thù 
khi người bóc lột người,
Bán đảo Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định, Vn.
Nhưng ai kia đã dùng nó
như một chiêu bài,
Đưa nhân loại 
vào sâu trong tăm tối.
Thương chi nữa 

những khúc văn đầy giả dối,
như mang tình người 

mà là chứa đựng những thúi tha,
Việt Nam tôi 

dần mất đất biển của ông cha,
đã gìn giữ từ ngàn xưa 

bằng con tim và xương máu.
Đã đến lúc phải thức tỉnh 

nhận diện đâu là con đường mình đi tới,
Cho giống nòi 

cho ý chí Lạc Hồng!
Cho cái tình trọn vẹn cái non sông,
và công chính lập nên cái nền văn hiến.