Thứ Năm, tháng 1 10, 2019

* Bóng xuân

Bóng xuân như
đang chờn vờn,
Tha hương Tết đến
bồn chồn nhớ quê.
Ảnh fb Nghiêm Lệ.
Xứ người lắm vị
chẳng chê,
Chỉ thiếu
cái Có, cái Mê thuở nào.
Ai biết
Có và Mê sao?...
Cùng chăm những cội
mai đào chờ xuân.
Xôn xao
nến đỏ hương nồng...
Chưng nên câu chúc
lễ mừng Tổ Tiên!
Quên nhanh
năm cũ ưu phiền,
Tết vui
quý tục văn duyên một thời.
Buồn quê Hán tặc
trong ngoài!
Thương mẹ khuya sớm
vẫn hoài đợi trông.