Thứ Bảy, tháng 1 12, 2019

* Chợ xổm

Có đi đâu
cũng mang theo "chợ xổm",
Của cải riêng
một văn hóa đặc thù,
Ảnh fb. bxl.
Chẳng phải là
mong xây đắp những "đặc khu",
Để hòng cướp đất
cắm dù Việt gian.
Như giặc Hán
lũ tham tàn!
Lập mưu bành trướng
tràn lan địa cầu...
"Chợ xổm" nhóm
một lát rồi thôi,
Rau thơm, bánh quả và
lời chào nhau,
Của đoàn người
cùng nỗi đau,
Tha hương tri ngộ
đôi câu tâm tình.
Quê nghèo
còn mãi điêu linh...