Chủ Nhật, tháng 1 20, 2019

* Vào tuổi 65

Sinh nhật tôi hôm nay,
Có gì vui đón đợi.?
Như ngày của Mẹ Cha,
Tạo con được an hòa!
Ảnh fb Nguyễn Hoàng Hưng.
Sáu lăm năm rồi nhỉ...
Vui buồn bao khúc qua,
Tiết trời bao lần đổi,
Cùng bao... muôn sắc hoa!

Mãi yêu thôi, tôi nhé,
Vì đời...chỉ một thôi,
Ngọt đắng đã nhiều rồi,
Đam mê và rong chơi.

Lại có sinh nhật tôi,
Sáu mươi lăm lần rồi,
Vui buồn như lẫn lộn,
Tuổi càng già "mèn" ơi!

Nhiều thứ quên hay nhớ,
Lắm thứ nhớ lại quên,
Có lúc thấy buồn tênh,
Vô duyên cười nghiêng ngửa.

Vô dụng trong việc làm,
Chẳng muốn mình liên can,
Lại còn chút tham lam,
Bài thơ tình muôn thuở...