Thứ Hai, tháng 1 14, 2019

" Áo Tết

Việt mình
cũng có kiểu riêng,
Chưa đem quảng bá
so duyên với người!
Ảnh fb. chụp chung vời Kim Vân (Nhà thư pháp).
Đã bao thế hệ
qua rồi,
Tây Tàu nhiều mẫu đổi dời
nhiễu nhương...
Lòng tôi như một
chiến trường!
Tâm ganh, ý hận
trăm đường kỵ nhau.
Bảo mình
mặc quốc phục Tàu,
Không, tôi nghĩ
đã lâu không cần.
Việt Tây 300 năm gần,
Rồi như kiểu cỡ
công phân đã thuần.
Tết Việt
trên đất người dưng,
Mình đi tìm vết
đếm gần cái tôi.
Khó đây một chút
nhất thời,
Tiệm Việt áo Việt
chưng hoài Tàu Tây.
Nhiều màu sắc đẹp đẻ thay,
Tàu, Tây, Việt nét
đủ đầy vòng khâu.
Lụa xanh thêu cả rồng mây,
Xứ đa văn hóa
sum vầy đa nguyên.
Đất lành
cho mọi thiện duyên.
Áo tôi thử chọn
đững phiền ai nghen!