Thứ Ba, tháng 5 07, 2019

* Lại chuyện đi làm

Sáng nay dậy sớm
đi làm,
Thấy mình hữu dụng
vô vàn sướng sao.
 Ảnh Monash Uni.
Không ngủ nướng
như ngày nào,
Vô tích, vô sự,
bệnh vào tai mang...
Thật là vui, 
cực ... vẫn làm!
Như buộc thể dục
nên ham quá chừng,
Ở không
đi lại lình khình,
Vớ va vớ vẩn
tâm tình thẫn thơ.
Làm xong việc
lại ... thẫn thờ,
Cái tật không bỏ
ai chê nẫu cười.
Nẫu cười
mà mình lại vui!
Thơ viết bài nữa
để tôi biếu người.
Luôn mong ích lợi
cho đời!
Một trong chính hướng
nhiều thời ông cha.
Chăm chỉ
không chút qua loa,
Tới khi sức tận
 tự cho về vườn.
Ấy điền viên! mới nên Tiên!