Thứ Sáu, tháng 5 24, 2019

* Melbourne 2019 - cuối thu (5)

Có chút nắng lòe sau cơn mưa,
Không bận gì bách bộ giữa trưa,
Thấm lạnh buốt tê ... tay và mặt,
Sẵn sàng chưa giá rét cái đông về!
Ảnh fb.bxl.
Gần nửa đời người lẩn quẩn đây,
Xe đạp, xe hơi chẳng quấy rầy,
Thể dục xe chân thì là tốt,
Quầy lotto ... tìm tới chút vận may!
Cái vận năm xưa mang xuống thuyền,
Vội vàng đánh rớt khắp đại dương,
Nổi trôi năm tháng cùng rong biển,
Mịt mùng khơi xa lắt những nhiễu phiền...
Vẫn chút nắng lòe rớt còn đây,
Tôi còn vin nắng thú trời mây...