Thứ Tư, tháng 5 08, 2019

* Đổi thay

Được dịp giao hàng nơi đây,
Bên trường Monash Uni.,(1)
Tôi nghe rộn rã như ngày,
Có chàng sinh viên lỡ vận,
Melb. Monash Uni.
Vừa làm vừa học ... đổi thay,
12 năm Ericsson thợ điện,(2)
8 niên khóa tại Swinburne,(1)
Quãng đời nào hơn cực nhọc.

Vùi đầu chẳng ngại sớm khuya,
Hạnh phúc tầm tay đánh mất,
Bao nhiêu công sức vụt bay,
Cảnh ngộ sự tình đổi thay!

Chợt vui nhìn đàn em trẻ,
Một mai rường cột nơi này,
Trí nhân hẳn thay cường đạo,(3)
Vinh quang xanh biếc rừng cây.


 (1) Tên của 2 trường đại học tại Melbourne.
 (2) Công ty điện tử của Sweden.
 (3) Ý thơ Nguyễn Trải.