Thứ Sáu, tháng 5 17, 2019

* Em người con gái Kontum

Kontum nơi nhiều người đẹp,
Mới nghe lạ quắt khó tin,
Thì thôi cũng liều một chuyến,
Biết thêm vùng đất Tây nguyên.
Ảnh fb. Võ Nhàn.
Cà phê, trà xanh, tiêu hạt,
Em đà gói sẵn đợi anh,
Từ miền xuôi theo đoàn phượt,
Nhà thờ Gỗ đêm trăng thanh,
Đúng như lời đồn không gạt,
Sá gì đặc sản em trao,
Nét duyên Ê Đê bánh mật,
Lòng anh tự khắc cồn cào...
Ra về cà phê bỏ lại,
Trà xanh chẳng muốn mang theo,
Tiêu cay như anh chẳng thích.
Có em lên xe tuôn đèo!
Đưa người gái nhỏ về xuôi...
Sao! nàng có yêu quê tôi,
Mắt buồn lời kinh không đáp,
Với nỗi niềm ... Kontum thôi.
Tiễn em về miền phố núi,
Ánh mắt dịu hiền còn đây..
Tôi tương tư em từng ngày,
Buông theo mộng đời đổi thay.