Chủ Nhật, tháng 5 12, 2019

* Có cái tình

Có những thứ tình
vượt ra ngoài khuôn sáo,
Của đồng loại, đồng môn,
đồng chí, đồng sàng...
Ảnh fb.
Là cái tình
khác chủng loại nơi đồng hoang,
Mà thật đáng quý
và đẹp như lòng Tạo Hóa!
Chẳng ai xin lại cùng
đem đến nhau chia sẻ...
Cái nguyên sinh mà trần gian
chỉ ở tình mẹ đồng loài,
Hôm nay là ngày Mẹ
của con người,
Xin được trân quý
tình dị loài động vật,
Cái ... mà cứ tưởng như
không bao giờ có thật!