Thứ Ba, tháng 5 21, 2019

* Melbourne 2019 - cuối thu (4)

Đã rồi em đã quyết rồi,
Vài ly còn lại em tôi cạn cùng.
Học hoài chẳng hiểu kiết hung,
Đời là...chắc vậy thôi đừng khùng nghe!
Ảnh fb. Vũ sư Lê Sơn
Say đi! thủng thẳng hãy về...
Thỉnh thoảng ngủ bụi vỉa hè lá thu.
Mấy hôm nay đặc sương mù,
Mưa đông vội đến cùng thu tâm đồng.
Lạnh bên ngoài lạnh bên trong,
Lạnh sao dằng dữ muốn cong cái sườn.
Ai bảo chi ngủ ngoài đường,
Có buồn cũng phải vào giường trùm chăn.
Không em ... còn ai đắp chăn...
Một mình ngoạy cựa nó lăn trượt hoài.
Thôi thì chịu chút nữa vui...
Em đi lại có em tôi trở về.
Tôi yêu đời lắm đam mê,
Điên cuồng rồ dại mệt mề thân tâm.
Yêu đến khi không ngõ lần!