Thứ Hai, tháng 5 06, 2019

* Ngày nóng Trường Sơn

Phải vậy thôi,
phải vẫy thôi!
Quê mình
nắng cháy thế thời có sao?
Ảnh fb.
Người đẹp, cảnh đẹp
dạt dào,
Đẹp mắt, đẹp ảnh ...
ai sao ngại ngùng.
Nhưng kiểu ni ...
miết phát khùng!
Mấy cô
cứ tưởng đàn ông mù lòa.
Cứ chọc giận
rồi phân bua...
Tại vì cứ tại
tại mùa gió nam.
Sức nóng Lào
qua Trường Sơn,
Rừng xanh mãi vọng suối nguồn
chim kêu.
Chiều xuân
chiều hạ vẫn chiều,
Ta còn mãi vọng
mỹ miều đam mê.