Thứ Hai, tháng 6 10, 2019

* Hoa gạo

Lên chùa Hương
hai bên đường đầy hoa đỏ,
Trên facebook này
có bạn để vài tấm hình,
Ảnh fb.
Ảnh Google Hoa Gạo.
Gợi nhớ thương
kỷ niệm tự quê nhà,
Tự cái tên của loài
mang ngôn từ hoa gạo!
Không những đỏ
hoa còn loài màu trắng,
Hà Nội thường
hanh nắng cả tháng ba,
Đỏ có mùi hôi
giới thưởng ngoạn ít người ưa,
Nhưng màu trắng ngây ngô
mình lại thích!
Chưa lý giải
tại sao mình lại thích,
Chắc là vì đã ấn tượng
màu máu ấy tanh hôi,
Dẫu chi cũng đã phai phôi,
Thời gian hoa lá
rong trôi nhạt nhòa.