Thứ Bảy, tháng 6 01, 2019

* Melbourne ngày đầu đông 2019

Có ai sợ mùa đông,
Dịch cúm lạnh chết người,
Còn ai tránh mùa đông,
Nó đã đến thực rồi!
Ảnh fb.bxl.
Đang dạo giữa Dockland,(*)
Tưởng chừng trong thư viện,
Khu phố này bày biện,
Trang nhã, ấm và yên...
Chẳng sắm mua gì thêm,
Mọi điều như đã sẵn,
Sắm khi trời còn nắng,
Chờ đón gió heo may,
Không ngạc nhiên đổi thay!
Mọi năm đều như vậy,
Và như tôi cũng vậy,
Cứ lầm lũi một mình,
Trong tâm một tạng kinh,
...độc thân hoài vẫn đẹp!
Lo chi đời chật hẹp,
Không có kẻ đỡ đần,
Chỉ là thoáng băn khoăn...
Ngày đầu của mùa đông,
Melbourne như chưa lạnh,
Mấy hôm mưa rồi tạnh,
Mây vẫn mù giăng giăng...

(*) Dockland tên một khu phố trên cảng Melbourne City.