Thứ Ba, tháng 6 25, 2019

* Thời gian

Thời gian đi quá vội,
Nhanh hơn lời vừa nói,
Chúng mình người mỗi nơi,
Phút tương phùng đầy vơi,
Như chuyện đời nổi trôi...
Ảnh SPQN Phú Yên. Dao Nguyen.
Một thoáng 45 năm,
Xa trường thầy xa bạn,
Hành trang người Sư phạm,
Vổn vẹn chút lương tâm,
Chức nghiệp công như tằm!

Bao nhiêu năm còn lại,
Riêng cho chúng mình thôi,
Không lên đỉnh xuống đồi,
Không miệt mài giáo án,
Đoạn khai này chưa mãn!

Nghiệp còn nặng vai hiền,
Cùng cháu con tiếp duyên,
Giáo và dục gắn liền,
Mình vẫn là tấm gương,
Đến điểm cuối thời gian!

Bao nhiêu ngày còn lại,
Đủ cho chúng mình không,
Xin được một khoảng không,
Bình yên và trân quý,
Tâm giao cùng tri kỷ...