Thứ Sáu, tháng 6 07, 2019

* Lại ngày Đoan Ngọ (*)

Nếu bỏ được thì cũng nên từ bỏ,
Tết cái gì mà Tết lắm thế mình ơi,
Cả nghìn năm Bắc thuộc hoảng kinh rồi,
Nay vẫn cứ duy trì hoài tai họa.
Ảnh fb.
Nếu quên được cũng nên quên cho nhẹ,
Giảm thiểu đi áp lực phong hóa Tàu,
Quá đủ rồi đầy ắp những thương đau,
Bao thế hệ rành sử Tàu hơn sử Việt!

Nếu nói được thì cũng nên nói hết,
Cho cháu con hiểu biết cả gần xa,
Thế giới này văn hóa học chan hòa,
Nhưng Hán tộc cậy mình đang cường thịnh.

Mộng xâm lăng cơ hồ như bất định,
Địa cầu như đón đợi một tai ương,
Họ đan tâm xóa lấp mọi kỹ cương,
Mọi trật tự thanh bình trong nhân loại.

Cần phân biệt văn minh mà lĩnh hội,
Dẹp bỏ dần những di hại của Trung Hoa!
Mà bảo tồn Việt học tinh hoa,
Ngần lịch sử tổ tiên ta lo xây đắp!

Đoan Ngọ là ngày Khuất Nguyên kiết thọ,
Người Tàu chân thành quý trọng một hiền nhân,
Quan thanh liêm được họ tôn Thần,
Nên lễ giỗ ra đạo quân thần đức độ.

Chuyện của họ họ làm cho họ,
Được gì ta mà bắt chước ... lầm to!

(*) Mùng 5 /5 âm lịch là một cái Tết nữa của Tàu.
 * 4 câu thơ chúc trong hình minh họa không phải của bxl.