Chủ Nhật, tháng 6 16, 2019

* Sầu đông (3)

Còn không
chiếc lá trên cành,
Còn không cái lạnh
quấn quanh đầu mùa.
Ảnh fb bxl.
Khi mưa dầm,
lúc nắng thưa,
Khi yên,
lúc gió kịp chưa hiểu gì?
Mùa đông Melbourne
lạ kỳ...
Vắng mây trăng tỏ
dậy thì lòng tôi.
Chưa tròn hẳn
em xinh rồi,
Mảnh trăng mười bốn
giữa trời phương Nam.
Thương trăng sáng
nhớ mùa nam,
Từng cơn sóng vổ
võ vàng quê tôi.
Cách xa,
xa cách nhau rồi...