Thứ Hai, tháng 6 17, 2019

* Sầu đông (4)

Sáng nay
nắng ráo thôi mưa,
Như nước đã đổ
dư thừa đêm qua.
Ảnh fb.bxl.
Mới chui được
ra khỏi nhà,
Lạnh như dịu lại
mây nhòa trên cao.
Nhìn nắng chói
ánh mắt chao...
Như cay nước mắt
hôm nào bữa kia.
Trông em
thủng thẳng bên hè,
Cùng vài cháu nhỏ
gã kia sau cùng.
Vui vầy trên phố ...
Oh! Mừng!