Thứ Tư, tháng 6 12, 2019

* Lạnh Melbourne và nóng Quy Nhơn

Melbourne
ngày nắng đêm mưa,
Heo may giá rét
cành thưa lá rồi.
Ảnh fb.bxl.
Giật mình
quá nửa sáu mươi,
Mà trong mắt mẹ
như tôi vẫn khờ!
Nhớ Quy Nhơn
đang giữa hè,
Nóng thiêu nắng khét
đến ve cũng rầu,
Ba múi giờ
xa gì đâu,
Thời tiết khắt nghiệt
hai đầu mẹ con.
Nhìn biển Đông
ngày gầy còm,
Bắc phương xâm lấn
đến Nam Thái bình,
Nhập nhằng
nhiều nỗi điêu linh!
Cành khô chưa hẳn
vì chân nắng hè,
...hẳn còn vì lạnh tái tê,
Và cũng vì lũ gian tà
Bắc phương...
Đàn chim Việt vẫn ly hương!