Thứ Tư, tháng 6 19, 2019

* Sầu đông (5)

Lại đi tản bộ một mình,
Bởi ai cũng bận ... thấm tình bơ vơ.
Thật vô dụng nẫu thấy chưa,
Xứ này già chịu bỏ bừa thế thôi.
Central West, Braybrook. 
Thời gian đếm tuổi giả hời....
Chứ nẫu nào biết nẫu tui đã già.
Gặp đào ca khúc êm a,
Đến khi đụng trận bôn ba chạy dài.
Thế mới hay trẻ bề ngoài,
Bộ xã hội tính tuổi người bề trong.
Được nghỉ hưu để thong dong!
Nhưng thật là chán nhìn quanh một mình.
Mong sao thời khắc nín thinh,
Tìm người "tám" cả chuyện mình thế nhân.
Chỉ có quê hương tình gần!
Về nhiều phải tính đường gần lộ xa...
Chúng sanh lắm lắm thật thà,
Già không sang trọng ai mà thiết thân.
Trông mây một áng phù vân!