Chủ Nhật, tháng 6 28, 2020

* Trái Tra

Còn bao nhiêu cây lẻ,
Trên đất biển quê tôi,
Bóng mát tiêu dần rồi,
Lùm cây tra ven bãi,
Fb. bxl.
Hoa trái ươm mộng dài,
Niềm tin yêu thuở bé,
Trắng xanh hồng cội nhớ,
Nuôi lớn tâm hồn tôi...
Rong ruổi khắp nơi nơi,
Chiều xuống chi rã rời!