Chủ Nhật, tháng 6 14, 2020

* Sâu bầy

Sâu này
loài sống theo bầy,
Có diệt cánh Bắc
chúng bày cánh Nam.
Fb Nguyễn Tu.
Cả cánh Trung
cũng hàng hàng,
Thi nhau chúng xé
cho tan nát hình...
Chữ S
khó được hồi sinh!

Thuốc trừ sâu
đã dùng nhiều,
Nhưng chắc có lẽ
không liều thích nghi.
Lờn đô,
thuốc giả ... có khi,
Phải chăng bác sĩ
cũng vì lòng tham.
Khoanh tay,bó gối...
đành cam!

Bao lâu chờ thuốc
hữu vi,
Bấy lâu quốc khố
cạn vì sâu điên.
Sâu càng lớn
càng lộng quyền,
Làm luật, phạm luật ...
oan khiên dẫy đầy.
Dẫu sao
cũng có một ngày!