Thứ Hai, tháng 6 01, 2020

* Tự quyết

Người đời có
lúc vinh lúc nhục!
Gia đình có
lúc thịnh lúc suy!
Triều đại có
lúc hưng lúc vong!
Lịch sử có
lúc này lúc khác!
Thất phu hữu trách...
FB. Ảnh rác.
Mong sao...
kẻ đương quyền hiểu sự!
“Quan một thời-Dân vạn đại”!
Cổ nhân còn câu : Dân vi quý-Quân vi khinh!
Nước không có dân thì có cần chi Vua!
Còn nước không có Vua thì dân sẽ cử dân làm Vua!
Đừng có ai lỗi đạo tự định đoạt
chỉ có một mình mới làm Vua được
còn những kẻ khác thì không!
Quyền dân tộc tự quyết tồn vong ở chỗ nào?