Thứ Ba, tháng 6 02, 2020

* Tự ti

Mỗi khi nhắc đến
Việt Nam,
Người ta liên tưởng
việc làm bất lương?
FB. Google.
Điếm đàng, tham nhũng,
gạt lường,
Hiếp đáp, cướp bóc,
lũ phường, dối gian!
Văn hoá Mác Xít (*)
sói lang,
Huỷ diệt nền tảng
Văn Lang bao đời.
Giải phóng người
-mất tính người,
Công bình xã hội
-tạo thời loạn tâm.
Đâu nét đẹp
quê hương cần...
Chơn chất, trượng nghĩa...
truyền thần ca dao.
“Núi kia ai đắp nên cao,
Sông kia bể nọ ai đào mà sâu.
Từ Nam Quan tới Cà Mau,
Non sông gấm vóc nghèo giàu của chung...”(**)
Xót xa biết mấy
trùng trùng!

(*) Từ 1930 chủ nghĩa MacXit-Leninist du nhập vào Việt Nam.
(**) Ca dao Việt Nam.